TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH THÀNH TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA VÀ LỒNG GHÉP HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2022


Thực hiện Kế hoạch số 214/KH-THBT ngày 10/9/2021 của trường Tiểu học Bình Thành về việc tổ chức nội dung giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” năm học 2021-2022;

Thực hiện Kế hoạch số 277/KH-THBT ngày 14/10/2021 của trường Tiểu học Bình Thành về việc tổ chức ngày pháp luật Việt Nam năm 2021;

Thực hiện công văn số 91/PGDĐT-TH ngày 08/3/2022 của PGDĐT Định Hóa về việc đôn đốc thực hiện kế hoạch giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và văn hóa ứng xử trường học;

Thực hiện kế hoạch số 20/KH-PGDĐT Định Hóa ngày 12/4/2022 của PGDĐT Định Hóa về việc tổ chức ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022;

Ngày 29 tháng 4 năm 2022, trường tiểu học Bình Thành tổ chức hoạt động ngoại khóa về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử và chia sẻ các nội dung nhằm hình thành các phẩm chất “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” cho học sinh toàn trường. Tổ chức lồng ghép hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022.

Sau đây là một số hình ảnh

Có thể là hình ảnh về 3 người

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng

Có thể là hình ảnh về 16 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 9 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 5 người, bóng bay và hoa

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 6 người

Có thể là hình ảnh về 7 người

Có thể là hình ảnh về 2 người

Có thể là hình ảnh về 2 người, trẻ em, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 12 người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng

Có thể là hình ảnh về 2 người

Có thể là hình ảnh về 4 người, trẻ em, mọi người đang đứng và mọi người đang ngồi

Có thể là hình ảnh về 6 người, trẻ em và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 2 người

Không có mô tả ảnh.


Nguồn: Trường Tiểu học Bình Thành
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 455
Hôm qua : 364
Tháng 10 : 2.212
Năm 2022 : 10.273