Trường tiểu học Bình Thành phối hợp tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh lớp 5, năm học 2021-2022 vào học lớp 6 năm học 2022-2023


         Thực hiện Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Thực hiện Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 Thông tư cửa BGDĐT về việc ban hành quy định đánh giá học sinh Tiểu học của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo;

Thực hiện Hướng dẫn số 471/HD-PGDĐT, ngày 30/8/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Định Hóa về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục cấp tiểu học năm học 2021-2022;

Thực hiện Kế hoạch số 232/KH-THBT ngày 20/9/2021 của trường Tiểu học Bình Thành về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022;  

Thực hiện Công văn số 148/PGDĐT ngày 12/4/2022 của PGDĐT Định Hóa về việc Chỉ đạo công tác kiểm tra cuối năm và nghiệm thu, bàn giao học sinh lớp 5 lên lớp 6, năm học 2021-2022;

         Ngày 28 tháng 4 năm 2022, trường tiểu học, THCS Bình Thành xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức nghiệm thu và bàn giao chất lượng học sinh lớp 5, năm học 2021-2022.  

+ Buổi sáng: Coi kiểm tra

- Môn Toán: Từ 7giờ 30 đến 8 giờ 10 phút

- Môn Tiếng Việt: Từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ (bao gồm 3 phần kiểm tra: đọc hiểu, viết, đọc thành tiếng)

+ Buổi chiều: Chấm kiểm tra

Từ 13 giờ 30 phút đến 17giờ: Chấm bài kiểm tra

Từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút tổng hợp và báo cáo kết quả.

Có thể là hình ảnh về 13 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà


Nguồn: Trường Tiểu học Bình Thành
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 455
Hôm qua : 364
Tháng 10 : 2.212
Năm 2022 : 10.273