TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH THÀNH NGHIÊN CỨU, LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018


        Từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 3 năm 2022, Trường Tiểu học Bình Thành triển khai nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong nhà trường từ năm học 2022 - 2023 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

        Trường tiểu học Bình Thành đã ra quyết định thành lập Ban lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 chương trình giáo dục phổ thông. Tiến hành tổ chức lựa chọn SGK theo đúng quy định. Tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. Tổ trưởng gửi biên bản của tổ chuyên môn về nhà trường. Các thành viên đã tham gia bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu sách giáo khoa cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn và báo cáo danh mục SGK được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp.Ban lựa chọn sách giáo khoa tổ chức họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn theo các nguyên tắc quy định và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa.

        Sau đây là một số hình ảnh


Nguồn: Trường Tiểu học Bình Thành
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 455
Hôm qua : 364
Tháng 10 : 2.212
Năm 2022 : 10.273